Now showing items 1-1 of 1

  • Vektorový editor japonských znaků kanji 

    Pazdírková, Linda
    Práce se zabývá rozborem japonských znaků kanji a tahů, z nichž se skládají. Navrhuje možnost jejich zápisu do struktur pomocí implementovaného vektorového editoru a zkoušení uživatele pomocí překreslování znaku z předlohy.