Now showing items 1-1 of 1

  • Obličejový anonymizér 

    Peša, Jan
    V této bakalářské práci lze nalézt přehled klasifikačních algoritmů a jejich použití zejména pro prohledávání obrazových dat a detekcí tváří. V první části je nastíněn úvod do rozpoznávání obrazů, je popsáno teoretické ...