Now showing items 1-6 of 6

 • Modely umělého života 

  Ďuričeková, Daniela
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci simulátoru umělého života. Práce je rozdělena do čtyř částí. Cílem první části je seznámení s oblastí umělého života a základní terminologií. Druhá část se věnuje vybraným ...
 • Paralelní simulátor umělého života 

  Luža, Radim
  Práce popisuje projekt paralelního simulátoru agentního systému. Stručně uvádí teorii nutnou k pochopení problematiky, dále se zabývá návrhem takového simulátoru a paralelismem ve zpracování a na závěr rozebírá výsledky ...
 • Program pro komunikaci přes sběrnici ccTalk 

  Drahoš, Vojtěch
  Tato bakalářská práce řeší problematiku komunikace periferií s řídícím systémem na sběrnici ccTalk. Cílem práce bylo vyvinout program pro řízení této komunikace v prostředí operačního systému Linux. Základem je knihovní ...
 • Sada testů pro Red Hat Test Suite 

  Novotná, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou testů pro Red Hat Test System (RHTS). Vysvětluje základní metody testování a důvody pro jejich automatizaci, je popsán systém RHTS a způsob vytváření sady testů pro softwarový ...
 • Statická analýza programů v C ve Sparse a příbuzných nástrojích 

  Nagy, Martin
  Softwarová verifikace se postupně stává čím dál tím více důležitou součástí vývoje. Jejím cílem je zajištění kvality výstupního produktu. Navzdory tomuto ale problém psaní dobrých nástrojů pro statickou analýzu často spočívá ...
 • Systém pro sledování změn v operačním systému 

  Pečeňa, Jan
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci aplikace pro zjišťování změn, způsobených instalací softwaru, v operačním systému. V úvodní části je rozebrána struktura registrů Windows, uložení hodnot v nich a informace ...