Now showing items 1-6 of 6

 • Algoritmy pro vysokorychlostní směrování v IP sítích 

  Hlavatý, Ivo
  Práce se zabývá simulací algoritmů vyhledávajících v IP sítích nejdelší shodný prefix, konkrétně Trie, Tree Bitmap a Shape Shifting Trie. Algoritmy jsou implementovány softwarově a je zkoumána jejich paměťová a výpočetní ...
 • Grafická demonstrace vybraného algoritmu pro vyhledání směru 

  Ohrádka, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou směrování v IP sítích, popisuje různé směrovací protokoly. Ukazuje možná řešení vyhledávání nejdelšího shodného prefixu, výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Popisuje strukturu ...
 • Grafická demonstrace vybraného algoritmu pro vyhledání směru 

  Olejník, Tomáš
  V tejto práci je stručne popísaný princíp fungovania sietí, smerovacích protokolov, taktiež sú vysvetlené základy fungovania rôznych algoritmov pre vyhľadávanie najdlhších zhodných prefixov implementovaných v smerovačoch. ...
 • Prostředí pro verifikaci DMA řadičů v jazyku SystemVerilog 

  Zachariášová, Marcela
  V dnešních hardwarových návrzích se verifikační techniky používají pro ověřování funkcionality dílčích komponent i komplexních systémů. Tato bakalářská práce se zabývá verifikací DMA řadičů. Jsou popsány teoretické principy ...
 • Verifikace generického propojovacího systému pro FPGA 

  Bartoš, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací a provedením simulační verifikace generického propojovacího systému pro čipy FPGA. Tento systém je součástí platformy NetCOPE vyvíjené v projektu Liberouter, v rámci něhož vznikla ...
 • Verifikace nástrojů pro protokol FrameLink v SystemVerilogu 

  Santa, Marek
  Vyhnout se chybám při vývoji číslicových systémů je téměř nemožné. Přitom brzké odhalení takových chyb pomáha šetřit čas i peníze. Tato práce se zabývá funkční verifikací různých nástrojů na spracování dat. Nejdřív jsou ...