Now showing items 1-1 of 1

  • Geolokace - určení lokality pomocí IP adresy 

    Zvonček, Radovan
    Práce řeší problém geolokace jako procesu, jehož úkolem je mapovat IP adresu na zeměpisnou polohu. Ta může být vyjádřena zeměpisnými souřadnicemi nebo specifikaci země, regionu a města. Právě druhou možností se zabývá tato ...