Now showing items 1-2 of 2

  • FTP server pro Windows Mobile 6 

    Černý, Lukáš
    Tato práce se zabývá postupně protokolem FTP, jeho využitím, příkazy a komunikací mezi klientem a serverem. Je probrána platforma Windows Mobile, běhové prostředí .NET Compact Framework, jazyk C# a programování v něm. Dále ...
  • Windows Mobile - implementace nahrávání hovorů 

    Trávníček, Radim
    Tato práce si klade za cíl seznámení se s manipulací se zvukovým tokem v mobilních zařízeních pracujících s operačním systémem Windows Mobile a vytvoření aplikace nahrávající tento zvukový proud. Zaměřuje se především na ...