Now showing items 1-3 of 3

 • Informační systém školicího střediska 

  Lacko, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a implementace informačního systému školicího střediska. Systém by měl poskytovat jednoduché a přehledné rozhrání pro běžné uživatele a zaměstnance školicího střediska. Systém ...
 • Systém pro získávání dat o leteckých trasách z webových portálů 

  Hanák, František
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem pro získávání dat o leteckých trasách z webových portálů aerolinek. Práce popisuje problematiku získávání dat z webových portálů, jazyk UML a jeho úlohu při návrhu aplikace, samotný ...
 • Webová aplikace pro sledování změn jiných webových stránek 

  Tisoň, Zdeněk
  Cílem bakalářské práce je implementovat webovou aplikaci pro sledování změn na jiných webových stránkách. Tato aplikace v pravidelných časových intervalech kontroluje zadané webové stránky a o vzniklých změnách informuje ...