Now showing items 1-2 of 2

  • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

    Hejl, Zdeněk
    Práce popisuje hlavní části implementace grafického intra s omezenou velikostí. Popsány jsou použité minimalistické techniky a způsob procedurální výroby textur a jednoduchých i složitých 3D objektů. Dále jsou vysvětleny ...
  • Simulátor automobilových závodů ve 3D 

    Kantor, Roman
    Tato práce se zabývá některými metodami pro tvorbu počítačových her, jimiž jsou myšleny převážně hry simulující trojrozměrné závody aut, konkrétně závody pro dva hráče. Pro jednotlivé problémy, se kterými se tvorba těchto ...