Now showing items 1-1 of 1

  • Grafické intro 64kB s použitím sledování paprsku 

    Krupa, Martin
    V mé bakalářské práci jsem mňel za úkol seznámit se s fenoménem grafického intra s omezenou velikostí, prostudovat existujíci zobrazovací techniky, které využívají sledování paprsku v reálnem čase a za pomocí týchto technik ...