Now showing items 1-1 of 1

  • 3D aplikace pro mobilní telefony 

    Vyoral, Marek
    Tato práce se zabývá 3D grafickými rozhraními M3G a MascotCapsule navrženými pro platformu J2ME (Java 2 Micro Edition). Nejprve poskytuje základní informace o samotné platformě a poté o obou rozhraních. Dále tato rozhraní ...