Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická tvorba korpusů 

    Šantavý, Marek
    Obsahem práce je představení způsobu formátování a značkování textových dat korpusu. Nad vhodně reprezentovanými dokumenty vytváří vrstvu pro jejich vzájemné porovnání s cílem určení míry podobnosti mezi nimi. Nástroje, ...