Now showing items 1-1 of 1

  • Vizualizace hledání cesty pro robota 

    Roubalík, Zbyněk
    Tato práce se zabývá hledáním cesty robota za pomocí Bug algoritmů a Potenciálových polí. Jsou zde popsány jednotlivé Bug algoritmy, je zde vysvětlen princip Potenciálových polí a způsob hledání cesty v těchto polích. ...