Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti optimalizace výkonu LAMP (linux/apache/mysql/php) 

    Lamoš, Igor
    Cílem práce bylo shrnout a ověřit nejzásadnější faktory ovlivňující výkon operačního systému Linux, webového serveru Apache, databázového serveru MySQL a PHP. Práce obsahuje důležité nastavení a jejich popis pro každou ...