Now showing items 1-1 of 1

  • Harmonizace melodie 

    Vlasák, Jaroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá automatickou harmonizací melodie. Implemetovaný systém využívá strojového učení, kdy se principy harmonie učí z databáze MIDI souborů. Vstupem tohoto systému mohou být jednohlasé skladby ve ...