Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická tvorba slovníků z překladových textů 

    Svoboda, František
    Cílem práce je vytvoření systému, který by dokázal generovat z paralelních dvojjazyčných textů překladové slovníky. Jsou popsány příklady, jak lze takové dokumenty získat, a jaké kroky je vhodné nad daty podniknout, aby z ...