Now showing items 1-1 of 1

  • Zobrazování TMC událostí na webu 

    Hora, Tomáš
    Tato práce popisuje návrh a realizaci systému pro zobrazení dopravních informací, vysílaných pomocí rádiových vln technologií RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Message Channel), na webových stránkách. Je zde také do ...