Now showing items 1-1 of 1

  • Řídící systém pro modelovou železnici využívající FITKit 

    Kandrik, Ján
    Tato práce se zabývá řídicím systémem pro modelovou železnici, vycházejícím z nejmodernějšího zabezpečovacího zařízení, používaného na skutečné železnici, elektronického stavědla. V práci je popsána práce zabezpečovacího ...