Now showing items 1-1 of 1

  • Realistické zobrazení 3D krajiny 

    Wilczák, Martin
    Tato práce zkoumá a popisuje metody používané pro realistické zobrazení 3D krajiny v reálném čase. Krajinou je zde myšlen terén, obloha s různými atmosférickými jevy, vodní plochy a vegetace. U každé dílčí části jsou ...