Now showing items 1-1 of 1

  • Problém obchodního cestujícího - sekvenční řešení 

    Štys, Jiří
    Tato bakalářská práce popisuje některé algoritmy, které řeší problém obchodního cestujícího pomocí sekvenčního přístupu. Dále se zabývá analýzou efektivnosti a škálovatelnosti řešení tohoto problému.