Now showing items 1-1 of 1

  • Zobrazení výškového profilu trasy na veřejném GISu 

    Doubal, Štěpán
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací uživatelského skriptu pro GreaseMonkey (rozšíření pro Firefox), který umožňuje zobrazení výškového prifilu zadané trasy. Trasa je zadána za použití nástrojů veřejného ...