Now showing items 1-20 of 372

 • Grafické uživatelské rozhraní pro platformu REPOMO 

  Šimek, Petr
  Rekonfigurace hardwaru se stala současným trendem, kdy pevnou obvodovou strukturu dokážeme softwarově konfigurovat. REPOMO je rekonfigurovatelný čip obsahující 32 polymorfních logických členů. Termín "polymorfní" znamená, ...
 • Výukový program pro demonstraci rasterizace 2D objektů 

  Krupička, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem rasterizace vektorových objektů na zobrazovacích zařízeních (např. monitoru počítače). Rasterizace je jedním z nejdůležitějších jevů v počítačové grafice. Pro jeho pochopení je ...
 • Internetová aplikace na mobilním zařízení iPhone 

  Fabián, Ondřej
  Tato práce se zabývá tvorbou internetové aplikace typu blog na mobilním zařízení iPhone s podporou serverového pozadí. Obsahem teoretické části je seznámení jak se zařízením samotným, tak i s principy a postupy tvorby ...
 • Nástroj pro podporu migrace nastavení GNOME 

  Cepák, Jiří
  Tato práce studuje způsob uložení konfiguračních souborů v unixových operačních systémech, tedy umístění i obsah systémových i uživatelských konfiguračních souborů. Zabývá se také historií operačních systémů Unix a GNU/Linux ...
 • Porovnání vlastností síťových souborových systémů 

  Vyletel, Miloš
  Tahle bakalářská práce porovnává některé vlastnosti vybraných síťových souborových systémů, a to NFS (verze 3 a 4), AFS a Coda FS. Zaměřuje se zejména na propustnost a rychlost prováděných I/O operací.
 • Rozpoznávač hudebního stylu z MP3 

  Duchoň, Luboš
  Tato bakalářská práce se zabývá detailním popisem zvukového formátu MP3 a návrhem rozpoznávače hudebních stylů z MP3 souborů, založeném na rozpoznávání pomocí skrytých Markovových modelů a koeficientů získaných přímo z MP3 ...
 • Grafická aplikace v Pythonu s použitím OpenGL 

  Szentandrási, István
  Cílem této práce bylo prozkoumání možností použití programovacího jazyka Python v počítačové grafice a porovnat výhody a nevýhody interpretovaného přístupu oproti klasickému programování. Byla vytvořená demonstrační aplikace ...
 • Bezdrátová čtečka čárových kódů 

  Novák, Jan
  Práce se zabývá problematikou čárových kódů a bezdrátového přenosu. Cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat bezdrátovou čtečku čárových kódů. Pro komunikaci jsou využity OEM moduly Aurel Wireless, pracující v pásmu SRD ...
 • Webový portál s reporty o síťovém provozu 

  Dufek, Milan
  Tato práce se zabývá shromažďováním a analýzou statistik o síťovém provozu, jejich uchováváním a zobrazováním. Cílem je jednoduché, přehledné a rychlé uživatelské rozhraní v prostředí webového portálu. Zdrojem statistik ...
 • Rozšiřující modul pro připojení LCD monitoru 

  Mališ, Radim
  Cílem této práce je návrh a implementace rozšiřujícího modulu pro připojení LCD monitoru k platformě FITkit. Práce obnáší široké spektrum úkolů od studia nezbytných teoretických problematik, přes návrh softwarové i hardwarové ...
 • Řízení robotického manipulátoru FITkitem 

  Říha, Lukáš
  Pojmy robotika a robotické manipulátory mají v dnešním světě obrovský význam. Tato práce demonstruje ovládání jednoduchého manipulátoru ROB1-3 pomocí FITkitu. K ovládání jsou využity dvě hlavní části FITkitu - mikrokontrolér ...
 • Vybraná rozšíření algebraického systému Octave 

  Salač, Radek
  Práce se zabývá problematikou řešení soustavy lineárních rovnic v prostředí číslicového počítače. Popisuje základní používané algoritmy s důrazem na jejich silné a slabé stránky. Věnuje se obecným problémům jako je časová ...
 • Automatická tvorba slovníků z překladových textů 

  Svoboda, František
  Cílem práce je vytvoření systému, který by dokázal generovat z paralelních dvojjazyčných textů překladové slovníky. Jsou popsány příklady, jak lze takové dokumenty získat, a jaké kroky je vhodné nad daty podniknout, aby z ...
 • Software pro rozvíjení prostorové představivosti 

  Malina, Jiří
  Tato výuková aplikace je pro učitele základních škol, která umožňuje grafické prezentování 3D modelů poskládaných z kostek. Aplikace je vhodná pro rozvoj 3D orientace a rozvíjení prostorové představivosti dětí prvního ...
 • Webový portál doplatků léků a lékáren 

  Kodeš, Daniel
  Bakalářská práce popisuje analýzu, návrh a implementaci webového portálu doplatků léků a lékáren. Čtenář by měl po přečtení pochopit, jak se tvoří ceny léků v České republice a tím i samotný význam portálu. Návrh portálu ...
 • Webová aplikace pro e-learning 

  Harajka, Viliam
  Tato práce je vypracována na základě zadání firmy Honeywell, která se rozhodla pro rozšíření možnosti výuky cizích jazyků ve své firmě pomocí e-learningu. Zaměstnanci budou mít možnost, kromě klasické účasti na hodinách ...
 • Evidence geografických tras uživatele 

  Javorek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové služby, v níž si uživatel může do interaktivní mapy zaznamenat své trasy pro volnočasové aktivity (např. běh). Využita je architektura tzv. mashupu, kdy v sobě program spojuje ...
 • Složitější hra pro více hráčů pro mobilní zařízení 

  Kojecký, Vladimír
  Tato práce se zabývá vývojem mobilní aplikace na platformě J2ME. Jedná se o hru pro více hráčů pro mobilní zařízení komunikující mezi sebou pomocí technologie Bluetooth. Aplikace, nazvaná BTbomb,vychází ze hry, známé pod ...
 • Využití grafického adaptéru pro obecné výpočty 

  Krézek, Vladimír
  Bakalářská práce pojednává o využití grafického adaptéru (GPU) pro obecné výpočty jinak zpracovávané na procesoru (CPU). Zabývá se knihovnami, které pro tento účel lze využít a to především architekturou nVidia CUDA.
 • Ovládání robotického ramena Mitshubishi Melfa 6 SL 

  Schindler, Petr
  Tato bakalářská práce popisuje ovládánírobotického ramene Mitsubishi Melfa 6 SL. Práce je pouze částí většího projektu, jehož cílem je vytvořit online laboratoř, která by měla sloužit pro podporu výuky umělé inteligence. ...