Now showing items 207-226 of 297

 • Reconstruction of Human Hand Surface for the Purpose of Biometric Recognition of Persons 

  Svoboda, Jan
  Cílem této práce je zkonstruovat zařízení a navrhnout algorimus pro rekonstrukci povrchu lidksé ruky pro účely biometrického rozpoznávání osob. Úvodem jsou krátce představeny existující přístupy k rekonstrukci povrchu ...
 • Retrospektivní hra pro dva hráče 

  Vybíral, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem 2D vesmírné arkádové počítačové hry. V úvodu je popsána historie i současnost herního průmyslu a počítačové grafiky. Dále se text věnuje použitým knihovnám OpenGL a SDL, návrhu herních ...
 • Robot pro Robotour 2012 

  Vass, Robert
  Cílem práce je teoretická analýza, návrh a implementace metody pro provoz autonomního robota s pomocí kamery a senzorů, jenž by umožňoval účast v soutěži Robotour 2012. Klíčové problémy jsou: počítačové vidění, nejistota ...
 • Rootkit pro MS Windows 

  Trutman, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami útoků na operační systém MS Windows a přibližuje techniky skrývání výpočetních prostředků používané existujícími rootkity. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První ...
 • Rozpoznání cesty pro vizuální navigaci mobilního robota 

  Šeda, Jan
  V poslední době bylo nemalé úsilí věnováno vývoji robustních algoritmů pro detekci cesty pomocí barevného monokulárního vidění. Umělé neuronové sítě jsou často aplikovány v této úloze díky jejich schopnosti nalézt komplikované ...
 • Rozpoznání obličeje 

  Keršner, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou rozpoznání obličeje. Cílem práce bylo nastudovat různé metody extrakce příznaků a zjistit jejich vliv na úspěšnost rozpoznání. Mezi zkoumané metody extrakce příznaků patří Local ...
 • Rozšiřující modul s dekodérem souborů MP3 pro platformu FITkit 

  Brada, Miroslav
  Cílem tohoto projektu je vytvoření modulu, který by rozšířil možnosti platformy FITkit o dekódování souborů formátu MP3. Práce shrnuje poznatky o současných formátech kódování zvuku, dostupných dekodérech a platformě FITkit. ...
 • Rozšířená realita pro výuku hry na kytaru/baskytaru 

  Kajan, Miroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci systému pro výuku hry na kytaru prostřednictvím technologie rozšířené reality. Hráč k dosáhnutí výsledku potřebuje jen webkameru a samotný nástroj. Systém postavený ...
 • Rozšíření podpory archivů v systému GVFS 

  Holý, Ondřej
  Tato práce se zabývá rozšířením démona pro manipulaci s archivy v systému GVFS. Na základě analýzy současného stavu démona, možností knihovny LibArchive a podobných projektů bylo navrženo, implementováno a otestováno ...
 • Rychlá detekce dopravních značek v obraze 

  Sochor, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí dopravních značek v obraze, přičemž cílem bylo zpracování v reálném čase. Nejprve budou popsány algoritmy a způsoby, jakými mohou být dopravní značky detekovány. Následně bude popsána ...
 • Řešení hry Sokoban pomocí genetických algoritmů 

  Nezvalová, Leona
  Tato práce se zabývá tvorbou automatického řešení hry Sokoban s využitím gentických algoritmů. Důraz je kladen především na reprezentaci chromozomu, která pomáhá řešit hlavní problémy hry - velikost stavového prostoru a ...
 • Řešení optimalizačních úloh algoritmy ACO 

  Habrnál, Matěj
  Práce se zabývá základními optimalizačními algoritmy ACO (Ant Colony Optimization) a jejich vývojem, zkoumá také inspiraci u živých mravenců. Cílem pak je demonstrovat činnost těchto algoritmů na dvou optimalizačních úlohách ...
 • Řešení optimalizačních úloh algoritmy PSO 

  González, Marek
  Práce se zabývá popisem algoritmu particle swarm optimization (PSO) a demonstrací jeho činnosti na vybraných optimalizačních úlohách. PSO byl převážně navržen pro spojitou optimalizaci a řadí se mezi algoritmy hromadné ...
 • Řízení stmívání LED čipů a pásků systémem DALI a DMX 

  Kovács, Benjamín
  Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj stmívacího zařízení LED čipů a pásků ovládaného systémem DALI a DMX pro firmu ELKO EP. Byl vytvořený firmware a hardware, který je schopný stmívat tři nezávislé kanály s konstantním ...
 • Sada ovládacích prvků pro WPF 

  Vršan, Ondřej
  Tato práce se zabývá vytvářením znovupoužitelných ovládacích prvků pro WPF. Srovnává dostupné ovládací prvky na trhu a open source projekty. Popisuje vytvoření vlastní sady ovládacích prvků pro technicky zaměřené aplikace. ...
 • Samočinné monitorování pohybu osob za účelem stanovení a vyhodnocení variant opatření vedoucích k energetickým úsporám 

  Malinowski, Radim
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout zařízení, které bude schopno monitorovat a zaznamenávat pohyb osob v určitém prostoru budovy za účelem pozdějšího vyhodnocení její energetické efektivity. Součástí této práce je ...
 • "Sci-Fi" hudební knihovna 

  Holas, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá počítačovým viděním jako možností pro interakci člověka s počítačem. Je zde popsána implementace hudební knihovny a přehrávače, který je ovládaný ukazováním CD krabiček hudebních alb a ...
 • Segmentace polygonálního modelu 

  Povolný, Filip
  Tato práce se zabývá metodami automatické segmentace polygonálního modelu. K implementaci byla vybrána metoda vycházející z metod segmentace polygonálního modelu podle Gaussovy křivosti a segmentace podle hlavních rysů ...
 • Semianalytický výpočet koeficientů Fourierovy řady 

  Hégr, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá semianalytickým výpočtem koeficientů Fourierovy řady. Cílem práce je vytvořit uživatelské rozhraní pro program TKSL/C. Obsahuje teorii Fourierovy řady a Fourierovy transformace. V další ...
 • SEO - optimalizace pro vyhledávače 

  Trávník, Petr
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled faktorů ovlivňujících viditelnost webu ve vyhledávačích včetně optimalizace pro geografické oblasti, různé jazykové modifikace apod. Dále v práci najdete krátký přehled nástrojů, které ...