Now showing items 144-163 of 190

 • Sada ovládacích prvků pro WPF 

  Vršan, Ondřej
  Tato práce se zabývá vytvářením znovupoužitelných ovládacích prvků pro WPF. Srovnává dostupné ovládací prvky na trhu a open source projekty. Popisuje vytvoření vlastní sady ovládacích prvků pro technicky zaměřené aplikace. ...
 • Samočinné monitorování pohybu osob za účelem stanovení a vyhodnocení variant opatření vedoucích k energetickým úsporám 

  Malinowski, Radim
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout zařízení, které bude schopno monitorovat a zaznamenávat pohyb osob v určitém prostoru budovy za účelem pozdějšího vyhodnocení její energetické efektivity. Součástí této práce je ...
 • "Sci-Fi" hudební knihovna 

  Holas, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá počítačovým viděním jako možností pro interakci člověka s počítačem. Je zde popsána implementace hudební knihovny a přehrávače, který je ovládaný ukazováním CD krabiček hudebních alb a ...
 • Shlukování slov podle významu 

  Bárta, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací modulárního systému pro analýzu textového korpusu a následné vyhledávání sémanticky podobných slov. Systém umožňuje stemming korpusu, uživatel si může zvolit z různých ...
 • Síťová hra v Nokia Qt SDK 

  Pramuka, Tomáš
  Práce se zaobírá návrhem aplikace, síťové hry v Nokia Qt SDK pro mobilní zařízení Nokia N900. Aplikace umožňuje hrát hru dvěma hráčům proti sobě v reálném čase. Práce obsahuje informace o mobilním zařízení Nokia N900, o ...
 • Síťová hra: Hon na ponorku 

  Jašek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem jednoduché síťové počítačové hry. Práce popisuje základní schéma vývoje počítačové hry. Je v ní také provedena analýza různých možností síťové implementace. Výstupem práce je počítačový ...
 • Síťové rozšíření systému TWAIN 

  Richter, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření softwarové platformy pro sdílení datových zdrojů systému TWAIN po počítačové síti typu TCP/IP pro operační systémy Microsoft Windows. Výsledná platforma typu klient-server klade ...
 • Skládání obrazů a videosekvencí 

  Krym, David
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou panoramat z obrázků a snímků videosekvencí pořízených rotací kamery z jednoho místa. Zahrnuje návrh a implementaci aplikace se zaměřením na kvalitu a výkon. Využity jsou moderní ...
 • Skriptovatelný bojový systém pro tahovou počítačovou hru 

  Kanich, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením soubojového systému a umělé inteligence pro něj. Cílem tohoto projektu je dát nepříliš zkušeným programátorů možnost navrhnout i implementovat vlastní umělou inteligenci. Jako ...
 • Skrytý souborový systém pro GNU/Linux 

  Pavlásek, Martin
  Některá citlivá data vyžadují takový způsob ukrytí, který skryje nejen obsah dat, ale i samotnou jejich existenci. Cílem této bakalářské práce je vytvoření souborového systému, který umožňuje skrývání souborů s citlivými ...
 • Softwarová klávesnice pro Android 

  Šilhan, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením originální softwarové klávesnice určenou pro platformu Android. První část se zabývá současnými klávesnicemi na trhu a objasní v čem je moje klávesnice jedinečná. V další kapitole ...
 • Správa vozidel za pomoci mobilního telefonu s GPS 

  Pompe, Patrik
  Tato práce se zabývá získáváním informací z chytrého mobilního telefonu pro využití v aplikaci typu kniha jízd. Nejprve specifikuje a analyzuje požadavky na takovou aplikaci, poté se zabývá možnostmi její realizace. Popisuje ...
 • Správce souborů s textovým rozhraním 

  Woś, Radek
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci správce souborů s textovým rozhraním v objektově orientovaném jazyce C++. Nejprve uvádí čtenáře do problematiky správců souborů a představuje některé zástupce ztéto ...
 • Srovnání knihoven pro práci s obrazem 

  Krúpová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním knihoven pracujících s obrazem. V práci je možné seznámit se s teoretickým úvodem z oblasti zpracování obrazu. Práce do hloubky rozebírá knihovny OpenCV, GD, GIL, ImageMagick, ...
 • Srovnávací výpočty algebraických rovnic 

  Nečasová, Gabriela
  Práce se zabývá tématem srovnávacích výpočtů algebraických rovnic. Práce nejprve popisuje srovnání celkového počtu operací u přímých a iteračních metod, zároveň na konkrétních příkladech demonstruje metody a vysvětluje ...
 • Sudoku Game Implementation as Portlet 

  Fibich, Ondřej
  Práce je zaměřena na problematiku vývoje komponent portálů, zvaných portlety. Stručně seznamuje s portály, zejména s jejich prostředím, vlastnostmi a schopnostmi. Hlavní část práce je věnována popisu standardů pro vývoj ...
 • Systém archivace dokumentů 

  Grochol, David
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření systému pro převod papírových archívů do digitální podoby, vytváření nových archívů a správa těchto archívů. Aplikace umožňuje získávání obrazových dat pomocí externího zařízení a ...
 • Testování indikátorů technické analýzy pro burzovní obchodování 

  Melichar, Josef
  Tato práce se zabývá testováním indikátorů technické analýzý a jejich vlastnosti k různým druhům trhů. V této práci jsme se zabývali testováním jednoduchých klouzavých průměrů, exponenciálních klouzavých průměrů, indikátoru ...
 • Tvorba natáčecího plánu pro filmovou produkci 

  Šmerda, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací efektivního systému pro tvorbu natáčecího plánu pro filmovou produkci. Systém vytváří přehledný pohled na data o všech elementech zapojených do tvorby filmu a nalezení ...
 • Tvorba rozvrhů pomocí genetických algoritmů 

  Horký, Aleš
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a implementaci dvoufázového genetického algoritmu určeného pro tvorbu rozvrhů na základních školách. Algoritmus je vytvořen tak, aby bez snížení obecnosti výpočtu co nejvíce zredukoval ...