Now showing items 221-240 of 297

 • Sada ovládacích prvků pro WPF 

  Vršan, Ondřej
  Tato práce se zabývá vytvářením znovupoužitelných ovládacích prvků pro WPF. Srovnává dostupné ovládací prvky na trhu a open source projekty. Popisuje vytvoření vlastní sady ovládacích prvků pro technicky zaměřené aplikace. ...
 • Samočinné monitorování pohybu osob za účelem stanovení a vyhodnocení variant opatření vedoucích k energetickým úsporám 

  Malinowski, Radim
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout zařízení, které bude schopno monitorovat a zaznamenávat pohyb osob v určitém prostoru budovy za účelem pozdějšího vyhodnocení její energetické efektivity. Součástí této práce je ...
 • "Sci-Fi" hudební knihovna 

  Holas, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá počítačovým viděním jako možností pro interakci člověka s počítačem. Je zde popsána implementace hudební knihovny a přehrávače, který je ovládaný ukazováním CD krabiček hudebních alb a ...
 • Segmentace polygonálního modelu 

  Povolný, Filip
  Tato práce se zabývá metodami automatické segmentace polygonálního modelu. K implementaci byla vybrána metoda vycházející z metod segmentace polygonálního modelu podle Gaussovy křivosti a segmentace podle hlavních rysů ...
 • Semianalytický výpočet koeficientů Fourierovy řady 

  Hégr, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá semianalytickým výpočtem koeficientů Fourierovy řady. Cílem práce je vytvořit uživatelské rozhraní pro program TKSL/C. Obsahuje teorii Fourierovy řady a Fourierovy transformace. V další ...
 • SEO - optimalizace pro vyhledávače 

  Trávník, Petr
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled faktorů ovlivňujících viditelnost webu ve vyhledávačích včetně optimalizace pro geografické oblasti, různé jazykové modifikace apod. Dále v práci najdete krátký přehled nástrojů, které ...
 • Server pro sdílení turistických tras 

  Mikula, Adrian
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci aplikace pro sdílení turistických tras. Jsou zde vysvětleny související pojmy a technologie použité během implementace. Výsledná aplikace umožňuje vizualizaci tras v ...
 • Shlukování slov podle významu 

  Bárta, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací modulárního systému pro analýzu textového korpusu a následné vyhledávání sémanticky podobných slov. Systém umožňuje stemming korpusu, uživatel si může zvolit z různých ...
 • Síťová aplikace pro karetní hru Magic: The Gathering 

  Stonavský, Jakub
  V této práci je popsán návrh a implementace on-line hry dle sběratelské karetní hry Magic: The Gathering. Jedná se o aplikaci typu klient-server implementovánu v jazyce C++ s použitím Qt frameworku. Také jsou v této práci ...
 • Síťová hra v Nokia Qt SDK 

  Pramuka, Tomáš
  Práce se zaobírá návrhem aplikace, síťové hry v Nokia Qt SDK pro mobilní zařízení Nokia N900. Aplikace umožňuje hrát hru dvěma hráčům proti sobě v reálném čase. Práce obsahuje informace o mobilním zařízení Nokia N900, o ...
 • Síťová hra: Hon na ponorku 

  Jašek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem jednoduché síťové počítačové hry. Práce popisuje základní schéma vývoje počítačové hry. Je v ní také provedena analýza různých možností síťové implementace. Výstupem práce je počítačový ...
 • Skicář 3D modelů 

  David, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou zpracování a reprezentace polygonálních modelů. Věnuje se metodám tvorby a úpravy 3D modelů, především pak metodě skicování. Popisuje postup při návrhu a implementaci jednoduchého zásuvného ...
 • Skládání obrazů a videosekvencí 

  Krym, David
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou panoramat z obrázků a snímků videosekvencí pořízených rotací kamery z jednoho místa. Zahrnuje návrh a implementaci aplikace se zaměřením na kvalitu a výkon. Využity jsou moderní ...
 • Skriptovatelný bojový systém pro tahovou počítačovou hru 

  Kanich, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením soubojového systému a umělé inteligence pro něj. Cílem tohoto projektu je dát nepříliš zkušeným programátorů možnost navrhnout i implementovat vlastní umělou inteligenci. Jako ...
 • Skrytý souborový systém pro GNU/Linux 

  Pavlásek, Martin
  Některá citlivá data vyžadují takový způsob ukrytí, který skryje nejen obsah dat, ale i samotnou jejich existenci. Cílem této bakalářské práce je vytvoření souborového systému, který umožňuje skrývání souborů s citlivými ...
 • Sledování pohybu dat na mobilních zařízeních 

  Škoviera, Martin
  Tato práce pojednává o možnostech sledování pohybu dat na mobilních zařízeních. Rozšiřuje čtenářovo povědomí o rozdělení trhu mobilních operačních systémů a důležitosti bezpečnostních řešení v podnikové sféře. Díky porovnání ...
 • Softwarová klávesnice pro Android 

  Šilhan, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením originální softwarové klávesnice určenou pro platformu Android. První část se zabývá současnými klávesnicemi na trhu a objasní v čem je moje klávesnice jedinečná. V další kapitole ...
 • Správa vozidel za pomoci mobilního telefonu s GPS 

  Pompe, Patrik
  Tato práce se zabývá získáváním informací z chytrého mobilního telefonu pro využití v aplikaci typu kniha jízd. Nejprve specifikuje a analyzuje požadavky na takovou aplikaci, poté se zabývá možnostmi její realizace. Popisuje ...
 • Správce prezentací pro Android 

  Vančo, Matúš
  Bakalárska práca sa zaoberá mobilnou platformou Android, a popisuje návrh a implementáciu aplikácie pre správu prezentácií pre túto platformu. Aplikácia umožňuje organizáciu blokov prezentácií a poskytuje pomoc pri ...
 • Správce souborů s textovým rozhraním 

  Woś, Radek
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci správce souborů s textovým rozhraním v objektově orientovaném jazyce C++. Nejprve uvádí čtenáře do problematiky správců souborů a představuje některé zástupce ztéto ...