Now showing items 252-271 of 297

 • Techniky napadení ELF/PE souborů a jejich detekce 

  Brunai, Adam
  Tato práce se zabývá technikami napadení spustitelných souborů v OS Windows. Jejím hlavním cílem je analyzovat techniky infekce v kontextu složitosti jejich implementace a detekce. Před samotnou analýzou technik infekce ...
 • Testování indikátorů technické analýzy pro burzovní obchodování 

  Melichar, Josef
  Tato práce se zabývá testováním indikátorů technické analýzý a jejich vlastnosti k různým druhům trhů. V této práci jsme se zabývali testováním jednoduchých klouzavých průměrů, exponenciálních klouzavých průměrů, indikátoru ...
 • Tvorba 3D modelu venkovního prostředí 

  Janalík, Radim
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout postup tvorby 3D modelu venkovního prostředí. Na základě pozice robota a dat z laserového dálkoměru jsou do mapy přidány body. Z těchto bodů je  metodou Delaunayho triangulace ...
 • Tvorba hloubkové mapy pomocí stereovidění pro navigaci mobilního robota 

  Babinec, Adam
  Tato práce je věnována problému pasivní stereovize v moderní robotice. Práce zahrnuje návrh a implementaci autonomního systému pasivní binokulární stereovize pro navigaci mobilního robota. Třídimenzionální hloubková mapa ...
 • Tvorba metadat při odposlechu komunikace v realném čase 

  Bárta, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá zákonnými odposlechy protokolů pro komunikaci v reálném čase a následným vytvářením metainformací (zprávy IRI) ze zachycené komunikace. Práce se podrobněji zabývá protokoly XMPP, IRC a OSCAR. ...
 • Tvorba natáčecího plánu pro filmovou produkci 

  Šmerda, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací efektivního systému pro tvorbu natáčecího plánu pro filmovou produkci. Systém vytváří přehledný pohled na data o všech elementech zapojených do tvorby filmu a nalezení ...
 • Tvorba rozvrhů pomocí genetických algoritmů 

  Horký, Aleš
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh a implementaci dvoufázového genetického algoritmu určeného pro tvorbu rozvrhů na základních školách. Algoritmus je vytvořen tak, aby bez snížení obecnosti výpočtu co nejvíce zredukoval ...
 • UDK toolkit 

  Opletal, Martin
  Práce se zabývá tvorbou grafického prostředí pomocí Unreal Development Kit (UDK). Popisuje možnosti tohoto nástroje, seznamuje s tvorbou prostředí a objektů zasazených do scény a vysvětluje funkcionalitu základních nástrojů ...
 • Umělá inteligence pro deskovou hru Hnefatafl 

  Stratilová, Lenka
  Obsahem této práce je návrh, vytvoření a otestování umělé inteligence pro deskovou hru Hnefatafl. Začátek písemné práce popisuje pravidla Hnefataflu včetně nejznámějších variant a použité algoritmy z oblasti umělé inteligence, ...
 • Umělá inteligence pro hraní her 

  Neřád, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá umělou inteligencí a jednotlivými metodami, které jsou v umělé inteligenci používány pro řešení problému a speciálně hraní her. Vybrané metody jsou poté využity při implementaci bota pro hru ...
 • Uživatelská rozhraní pomocí Kinectu 

  Kapinus, Michal
  Cílem této práce bylo vytvoření a vyhodnocení konceptu pro návrh bezdotykového uživatelského rozhraní založeného na Kinectu. Popisuje různá zařízení a metody, které se v současnosti používají pro sběr hloubkových dat. V ...
 • Uživatelská rozhraní pro webové hry 

  Hlaváč, Martin
  Práce popisuje problematiku návrhu, vytváření a testování webových uživatelských rozhraní. Dále popisuje možnou interakci člověka s počítačem - komunikační kanály a analogii k reálnému světu. Návrh uživatelského rozhraní ...
 • Útoky na steganografické systémy a vodoznaky 

  Gavornik, Jakub
  Tato práce se zabývá steganalýzou, neboli detekcí steganografie, a dále pak útoky na di- gitální vodoznaky, jejichž úlohou je zneplatnění vodoznaků. V práci je navržena a imple- mentována aplikace, sloužící na detekci ...
 • Validace přístupnosti webových stránek 

  Pojer, Petr
  Tato práce se zabývá přístupností webových stránek a možnostmi její validace. Základní částí je analýza současných metodik používaných ve světě - se zaměřením na USA, Evropu, a hlavně Českou republiku. Na ni navazuje přehled ...
 • Verzování databáze při vývoji aplikací v Eclipse 

  Palarczyk, Vít
  Tato práce se zabývá verzováním databáze při vývoji aplikací v Eclipse. V teoretické části jsou obsaženy informace o samotném prostředí aplikace Eclipse a také o rozšířujících modulech (pluginech), které jsou nedílnou ...
 • Virtualní souborový systém pro procházení souborových archivů 

  Samek, Michal
  Obsahem této bakalářské práce je návrh a implementace programu umožňujícího vytváření virtuálních souborových systému ze souborových archivů. Virtuální souborové systémy jsou spravovány pomocí řešení FUSE. Aplikace podporuje ...
 • Vizualizace grafických scén s využitím stínových map 

  Plachý, Tomáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s technikami pro zobrazování stínů v grafických aplikacích. S hlavním zaměřením na techniky stínových map. Součástí práce byla implementace rozšíření stínových map v demonstrační aplikaci ...
 • Vizuální a interaktivní alternativa k textovému zápisu zdrojového kódu 

  Musil, Michael
  Cílem této práce je navrhnout uživatelské rozhraní, které by nahradilo textový zápis počítačového jazyka a demonstrovat jej na prototypu, který pracuje s jazyky HTML a CSS. V navrženém rozhraní je možno používat běžné ...
 • Vizuální návrh ontologií pro Sémantický web 

  Procházka, Jiří
  Tato práce popisuje návrh a implementaci vizuálního editoru ontologií pro Sémanticý web, založený na RDF modelu, soustředící se na přehlednou kompaktní vizualizaci ontologií, jejich selektivní zobrazení z různých aspektů, ...
 • Vyhledávání cesty ve vektorových datech projektu OpenStreetMap 

  Adamček, Adam
  Vyhledávače cest patří mezi služby, které v dnešní době lidé často využívají při plánování přejezdu neznámým územím. Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která bude schopna ve volně dostupných mapových ...