Now showing items 249-268 of 289

 • UDK toolkit 

  Opletal, Martin
  Práce se zabývá tvorbou grafického prostředí pomocí Unreal Development Kit (UDK). Popisuje možnosti tohoto nástroje, seznamuje s tvorbou prostředí a objektů zasazených do scény a vysvětluje funkcionalitu základních nástrojů ...
 • Umělá inteligence pro deskovou hru Hnefatafl 

  Stratilová, Lenka
  Obsahem této práce je návrh, vytvoření a otestování umělé inteligence pro deskovou hru Hnefatafl. Začátek písemné práce popisuje pravidla Hnefataflu včetně nejznámějších variant a použité algoritmy z oblasti umělé inteligence, ...
 • Umělá inteligence pro hraní her 

  Neřád, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá umělou inteligencí a jednotlivými metodami, které jsou v umělé inteligenci používány pro řešení problému a speciálně hraní her. Vybrané metody jsou poté využity při implementaci bota pro hru ...
 • Uživatelská rozhraní pomocí Kinectu 

  Kapinus, Michal
  Cílem této práce bylo vytvoření a vyhodnocení konceptu pro návrh bezdotykového uživatelského rozhraní založeného na Kinectu. Popisuje různá zařízení a metody, které se v současnosti používají pro sběr hloubkových dat. V ...
 • Uživatelská rozhraní pro webové hry 

  Hlaváč, Martin
  Práce popisuje problematiku návrhu, vytváření a testování webových uživatelských rozhraní. Dále popisuje možnou interakci člověka s počítačem - komunikační kanály a analogii k reálnému světu. Návrh uživatelského rozhraní ...
 • Útoky na steganografické systémy a vodoznaky 

  Gavornik, Jakub
  Tato práce se zabývá steganalýzou, neboli detekcí steganografie, a dále pak útoky na di- gitální vodoznaky, jejichž úlohou je zneplatnění vodoznaků. V práci je navržena a imple- mentována aplikace, sloužící na detekci ...
 • Validace přístupnosti webových stránek 

  Pojer, Petr
  Tato práce se zabývá přístupností webových stránek a možnostmi její validace. Základní částí je analýza současných metodik používaných ve světě - se zaměřením na USA, Evropu, a hlavně Českou republiku. Na ni navazuje přehled ...
 • Verzování databáze při vývoji aplikací v Eclipse 

  Palarczyk, Vít
  Tato práce se zabývá verzováním databáze při vývoji aplikací v Eclipse. V teoretické části jsou obsaženy informace o samotném prostředí aplikace Eclipse a také o rozšířujících modulech (pluginech), které jsou nedílnou ...
 • Virtualní souborový systém pro procházení souborových archivů 

  Samek, Michal
  Obsahem této bakalářské práce je návrh a implementace programu umožňujícího vytváření virtuálních souborových systému ze souborových archivů. Virtuální souborové systémy jsou spravovány pomocí řešení FUSE. Aplikace podporuje ...
 • Vizualizace grafických scén s využitím stínových map 

  Plachý, Tomáš
  Cílem této práce bylo seznámit se s technikami pro zobrazování stínů v grafických aplikacích. S hlavním zaměřením na techniky stínových map. Součástí práce byla implementace rozšíření stínových map v demonstrační aplikaci ...
 • Vizuální a interaktivní alternativa k textovému zápisu zdrojového kódu 

  Musil, Michael
  Cílem této práce je navrhnout uživatelské rozhraní, které by nahradilo textový zápis počítačového jazyka a demonstrovat jej na prototypu, který pracuje s jazyky HTML a CSS. V navrženém rozhraní je možno používat běžné ...
 • Vizuální návrh ontologií pro Sémantický web 

  Procházka, Jiří
  Tato práce popisuje návrh a implementaci vizuálního editoru ontologií pro Sémanticý web, založený na RDF modelu, soustředící se na přehlednou kompaktní vizualizaci ontologií, jejich selektivní zobrazení z různých aspektů, ...
 • Vyhledávání cesty ve vektorových datech projektu OpenStreetMap 

  Adamček, Adam
  Vyhledávače cest patří mezi služby, které v dnešní době lidé často využívají při plánování přejezdu neznámým územím. Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která bude schopna ve volně dostupných mapových ...
 • Vyhodnocování důvěry nebo reputace na základě analýzy sociální sítě 

  Švec, Tomáš
  Tato práce si klade za cíl aplikovat pojem důvěra a reputace z oblasti umělé inteligence na metody analýzy sociální sítě. Obsahuje zhodnocení současných dostupných interakcí pro model důvěry z pohledu zástupců sociálních ...
 • Vylepšení formátu JPEG 

  Liška, Radek
  Tato práce se zabývá algoritmy ztrátové komprese statického obrazu používanými standardem JPEG. Jsou zde podrobně představeny jednotlivé kroky komprese podle tohoto standardu. Mým cílem je představení a implementace ...
 • Vytvoření 3D modelu otisku prstu 

  Pavlík, David
  Bakalářská práce se zabývá studiem získávání a základy zpracovávání otisků prstů v biometrických systémech a technikami pro vytvoření 3D modelu otisku prstu. Výsledkem této práce je grafická aplikace, která zpracovává otisk ...
 • Využití autoenkodérů pro tvorbu hlubokých sítí 

  Lohniský, Michal
  Tato práce se zabývá předtrénováním hlubokých sítí autoenkodéry. V prvních kapitolách jsou popsány prvky neuronové sítě. Další kapitoly jsou věnovány trénování hlubokých sítí a výsledkům, ve kterých je porovnáváno předtrénování ...
 • Využití Burrows-Wheelerovy transformace pro kompresi dat 

  Sokl, Karel
  Každý se může dostat do situace, kdy je nutné zmenšit velikost nějakého souboru. Pro tento účel existuje mnoho komprimačních algoritmů. Jak ale vybrat ten správný? V této práci je testována účinnost některých bezztrátových ...
 • Využití konceptů umělé inteligence ve hře Mravenci 

  Miľo, Dávid
  Táto bakalárska práca sa zaoberá umelou inteligenciou v rámci hrania hier a ich využitiu v hre Ants. Vybrané metódy boli použite na vytvorenie bota v rámci medzinárodnej súťaže Google AI Challenge.
 • Využití víceúrovňových asociačních pravidel v internetovém obchodu 

  Králík, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací kompletního informačního systému pro potřeby elektronického obchodu, v jehož prostředí bude využito víceúrovňových asociačních pravidel pro dolování dat. Informační ...