Now showing items 280-297 of 297

 • Webová aplikace pro organizaci vědeckých článků s možností vyhledání jejich citací 

  Melkes, Miloslav
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro správu vědeckých článku s vyhledáváním citací na webových portálech vědeckých článků. Ve výsledné webové aplikaci si uživatelé spravují svoji knihovnu dokumentů ...
 • Webová aplikace pro správu elektronické knihovny 

  Kocman, Radim
  Cílem této práce je vytvoření webové aplikace pro správu elektronické knihovny, která vytváří webové rozhraní nad programem Calibre. Při tvorbě bylo dbáno na to, aby byl výsledek dále jednoduše rozšiřitelný a přístupný ...
 • Webová aplikace pro základní školy 

  Piják, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením informačního systému pro základní školy, který bude poskytovat zázemí pro komunikaci studenta se školou. Informační systém byl vytvořen v PHP frameworku Nette, který je postaven ...
 • Webová aplikace přiřazující pozici pořízení mutimediálních dat na základě času vytvoření 

  Jurča, Josef
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit webovou aplikaci umožňující nahrávání a následnou lokalizaci fotografií a videosekvencí a jejich zobrazení na mapě. Pozice fotografií má být extrahována z jejich EXIF metadat, pokud ...
 • Webová aplikace založená na frameworku ASP.NET MVC 3/Razor 

  Kvapil, Jiří
  Cílem bakalářské práce bylo vytvořit webovou aplikaci založenou na návrhovém vzoru ASP.NET MVC 3/Razor s využitím různých moderních technologií. Pro aplikaci byla zvolena problematika komunikace designéra s klientem. V ...
 • Webová demonstrace lineární filtrace 

  Novotný, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit demonstrační aplikaci diskrétní lineární filtrace. V úvodní části je shrnuta teorie digitální filtrace a návrhu digitálních filtrů. V následující kapitole jsou obsažena existující řešení. ...
 • Webový editor audia 

  Myler, Jan
  Tato práce se zabývá tvorbou jednoduchého webového editoru audia s využitím JavaScriptu, HTML5 a nových webových API pro zpracování zvuku (zejména Web Audio API). Popisuje současný stav vývoje a implementace API pro ...
 • Webový portál pro anotaci obrazových dat 

  Petruželka, Jiří
  Cílem práce je navržení a implementování integrovatelného webového rozhraní pro anotování obrazových dat. Toto rozhraní bude interagovat s daným serverem za účelem načtení a ukládání anotací a získávání doporučených anotací.
 • Webový portál pro sledování odezev sítě a služeb 

  Bubeník, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému pro sledování odezev sítě a služeb. Práce se věnuje dvěma způsobům sledování odezev, aktivnímu a pasivnímu. Aktivní způsob simuluje reálné požadavky ...
 • Webový systém nákupního poradenství 

  Babják, Miroslav
  Předmětem této práce je vytvořit internetový obchod komunikující s ERP systémem Money S5. Součástí tohoto obchodu je i systém nákupního poradenství, který má zákazníkům maximálně usnadnit výběr vhodných produktů na základě ...
 • Zachování validity MS Exchange hlaviček na filtrujícím SMTP proxy-serveru 

  Szabó, Peter
  Cílem této práce je lokalizace a návrh optimálního řešení problému, způsobujícího vzájemnou nekompatibilitu SMTP proxy-serveru AVG Linux Server Edition a poštovního serveru Microsoft Exchange. Práce popisuje různé možnosti ...
 • Zamaskování pohybujícího se objektu ve videu 

  Dostál, Martin
  Maskování pohybujících se objektů ve videosekvenci je zajímavé téma v oblasti počítačového vidění. V této práci je navržena metoda pro sledování a maskování jednoho objektu v reálném čase. Předpokládá se vstupní video ...
 • Zařízení pro inteligentní měření spotřeby elektrické energie 

  Mrázek, Vojtěch
  Cílem práce je návrh a realizace zařízení pro měření elektrické energie, které podporuje zaznamenávání starých hodnot a také jejich jednoduchou analýzu. Navržené zařízení umožňuje zobrazení aktuálních hodnot jako je aktivní, ...
 • Zjišťování topologie bezdrátové senzorové sítě genetickými algoritmy 

  Dalecký, Štěpán
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout genetický algoritmus, který bude schopen určit polohu senzorů bezdrátové senzorové sítě na základě síly signálu mezi jednotlivými senzory. Nejprve se práce zabývá teorií genetických ...
 • Zobrazování s rotačním displejem 

  Konečný, Ondřej
  Práce se zabývá postupem vývoje hardware a programového vybavení pro rotační displej, který využívá pro snímání polohy údajů z akcelerometru. Je v ní vysvětlen princip fungování rotačního displeje a použitých součástek. ...
 • Zobrazování terénu a vodní hladiny v počítačové hře 

  Kopecký, Marek
  Tato bakalářská práce je zaměřená na vykreslování vody a terénu, což je klíčová část mnoha počítačových her a simulací. Výsledná aplikace běží plynule a je vytvořená v XNA Frameworku. Vykreslování terénu zahrnuje ...
 • Zpracování podkladů pro fakturaci ze systému OTEP do systému SAP 

  Brázdil, Jan
  Na poli trhu s plynem probíhá mezi jednotlivými energetickými společnostmi výměna dat. Podklady pro fakturaci jsou specifickým druhem dat, která zasílá distributor obchodníkovi, aby ten na jejich základě mohl fakturovat ...
 • Zpracování radarového signálu 

  Komora, Matúš
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice zpracování a vyhodnocení signálu z Dopplerova radaru. Zpracovaním signálu se konkrétně myslí výpočet rychlosti snímaného objektu na základě získané odezvy z radaru. Použitou ...