Now showing items 1-20 of 297

 • Navigace a řízení kvadrokoptéry 

  Doležal, Karel
  Práce se zabývá autonomní navigací kvadrokoptéry ve venkovním prostředí na platformě AR.Drone. Úkolem je samostatný přesun po zadané trase a autonomní přistání na plošině umístěné v cílovém bodě. Práce popisuje platformu ...
 • Herní engine pro 2D hry 

  Štanglica, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou 2D herního enginu pro Windows Phone 7. V první části práce je představen framework Microsoft XNA, který byl při tvorbě enginu použit, dále pak platforma Windows Phone 7 a specifika ...
 • Implementace 3D logické hry v JavaScriptu 

  Knapovský, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem logické webové hry, která vznikla na základě analýzy hry Berušky 2. Jsou zde stručně představeny technologie potřebně k vývoji a také teorie nutná k pochopení postupů použitých při ...
 • UDK toolkit 

  Opletal, Martin
  Práce se zabývá tvorbou grafického prostředí pomocí Unreal Development Kit (UDK). Popisuje možnosti tohoto nástroje, seznamuje s tvorbou prostředí a objektů zasazených do scény a vysvětluje funkcionalitu základních nástrojů ...
 • Překladač pro víceprocesorové systémy 

  Barteček, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá podporou paralelního vykonávání programů na platformě EdkDSP. Nejdůležitější části práce tvoří analýza cílové platformy a návrh překladače. Návrh je zaměřen na překlad OpenMP pragmat do ...
 • Automatické stahování dat z internetu pro trénování rozpoznávačů 

  Jeřábek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro usnadnění stahování audio dat z internetu pro trénování rozpoznávačů. Zabývá se výběrem vhodného zdroje dat a rozborem možností vyhledávání a stahování z vybraného média. ...
 • Zjišťování topologie bezdrátové senzorové sítě genetickými algoritmy 

  Dalecký, Štěpán
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout genetický algoritmus, který bude schopen určit polohu senzorů bezdrátové senzorové sítě na základě síly signálu mezi jednotlivými senzory. Nejprve se práce zabývá teorií genetických ...
 • Mobilní aplikace pro nové studenty na FIT VUT 

  Muráň, Michal
  Práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace pro operační systém Windows Phone 7, která slouží pro ulehčení studia novým studentům na fakultě FIT VUT. Teoretická část se zabývá získáním zpětné vazby od studentů pro návrh ...
 • Optimalizace úspěšnosti vyrovnávací paměti pro měření síťových toků 

  Šmíd, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací vhodných algoritmů pro zvýšení efektivnosti vyrovnávací paměti v architektuře běžného počítače. Hlavním cílem bylo navrhnout a implementovat aplikaci, která ...
 • Vyhledávání cesty ve vektorových datech projektu OpenStreetMap 

  Adamček, Adam
  Vyhledávače cest patří mezi služby, které v dnešní době lidé často využívají při plánování přejezdu neznámým územím. Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která bude schopna ve volně dostupných mapových ...
 • Aplikace pro sledování dopravy 

  Tesař, Filip
  Tato práce se zabývá detekcí a sledováním pohybujících se objektů ve videosekvenci. Cílem práce je návrh a implementace aplikace, která z videosekvence zachycující dopravní provoz získá statistická data o jednotlivých ...
 • Anotace ve WYSIWYG textových editorech 

  Loukota, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem oprav a vylepšení dostupného editoru anotací a jejich implementací. Editor anotací pro WYSIWYG textové editory je napsán v jazyce JavaScript a vyvíjen v prostředí editoru TinyMCE. ...
 • Demonstrační aplikace pro zpracování otisku prstu 

  Malinka, František
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit program, který bude názorně a srozumitelně demonstrovat jednotlivé fáze zpracování otisku prstu. Program je implementován v jazyce C++ s využitím multiplatformní knihovny Qt pro ...
 • Segmentace polygonálního modelu 

  Povolný, Filip
  Tato práce se zabývá metodami automatické segmentace polygonálního modelu. K implementaci byla vybrána metoda vycházející z metod segmentace polygonálního modelu podle Gaussovy křivosti a segmentace podle hlavních rysů ...
 • Pokročilý editor VHDL souborů 

  Kliment, Vojtěch
  Tato bakálářská práce se zabývá vývojem aplikace, která umožňuje návrháři číslicových obvodů snadněji vkládat a propojovat jednotlivé komponenty VHDL entity. Práce vysvětluje základní principy jazyka VHDL a způsob, jakým ...
 • Dolování víceúrovňových asociačních pravidel 

  Mičulka, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá dolováním víceúrovňových asociačních pravidel a implementací této funkčnosti jako plugin do Microsoft Analysis Services. Nejprve je rozebrána problematika dolování z dat a následně se práce ...
 • Techniky napadení ELF/PE souborů a jejich detekce 

  Brunai, Adam
  Tato práce se zabývá technikami napadení spustitelných souborů v OS Windows. Jejím hlavním cílem je analyzovat techniky infekce v kontextu složitosti jejich implementace a detekce. Před samotnou analýzou technik infekce ...
 • Multiplatformní hra postavená na XNA 

  Chramosil, Marek
  Tato bakalářská práce popisuje vytvoření multiplatformní vesmírné 3D hry pro platformy PC a Xbox 360 pomocí XNA Frameworku 4.0. Nejprve představuje technologie použité při vývoji této hry, včetně hardware a schopností ...
 • Časomíra/stopky na embedded počítači 

  Šostý, Radim
  Práce se zabývá návrhem systému elektronické časomíry řízené mikrokontrolérem řady MSP430. Hlavním cílem práce bylo vytvořit časomíru pro měření času v disciplínách požárního sportu s přesností na tisícinu vteřiny. Součástí ...
 • Nástroj pro analýzu komunikace hlasových přenosů přes H.323 

  Karpíšek, Filip
  Tato práce popisuje protokoly obsažené ve standardu H.323. Zabývá se také nástroji použitelnými pro analýzu tohoto standardu. Hlavním cílem této práce je popsat návrh a implementaci nástroje pro analýzu komunikace hlasových ...