Poslední příspěvky

 • Program pro nácvik techniky rychlého čtení 

  Repka, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací programu na výuku rychlého čtení. Popisuje základní teorii, zejména samotný proces čtení a jednotlivé metody používané při výuce rychlého čtení. Dále se zabývá návrhem aplikace ...
 • Analyzátor HTTP provozu s webovým rozhraním 

  Žižka, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy HTTP provozu. Popisuje princip a činnost HTTP protokolu. Dále se věnuje struktuře a funkčnosti existujícího nástroje pro analýzu HTTP provozu HTTPry. Zajímá se též o rozšíření ...
 • Detekce televizních reklam 

  Turoň, Michal
  Tato práce se zabývá detekcí televízních reklam v nahraných streamech z TV karet anebo samotného nahraného videa v kvalitním formátu. Poskytuje náhled a porovnává různé techniky jak řešit tento problém. Mnou vybrané řešení ...
 • Aplikace pro správu projektů dle metody GTD pro Windows Mobile 

  Weigl, Libor
  Práce se zabývá metodou GTD a vývojem aplikace usnadňující její agendu. Snaží se analyzovat tuto metodu organizace času pro řízení projektů. Dále popisuje platformu Windows Mobile, pod kterou aplikace poběží. Též se zmíní ...
 • Algoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu 

  Skačan, Martin
  Tato práce se zabývá algoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu (longest prefix match - LPM), což je klíčová operace při klasifikaci paketů a směrování v počítačových IP sítích. Je uvedena potřebná teorie a rozbor ...
 • Snížení náročnosti výpočtů v libSVM s použitím řetězcových funkcí 

  Kubernát, Tomáš
  Cílem práce bylo implementovat čtyři řetězcové funkce do knihovny libSVM . Za pomoci této knihovny a výše zmíněných řetězcových funkcí poté provést sérii testování s různými hodnotami parametrů ovlivňujících výpočet samotných ...
 • Sledování objektů kamerou 

  Psota, Michal
  Tato práce se zabývá teoretickým popisem, návrhem a implementací programu pro sledování barevných objektů pomocí robota. Při zpracování obrazu je použit wrapper knihovny OpenCV - EmguCV. Aplikace komunikuje s robotem a ...
 • Social Network Integration into an Information Portal 

  Herrmannová, Drahomíra
  Bakalářská práce byla vypracována na studijním pobytu na "Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugalsko", a je zpracována v angličtině. Cílem bakalářské práce "Integrace sociálních sítí do informačního ...
 • Sledování paprsku pomocí k-D tree 

  Musil, Petr
  Práce se zabývá návrhem a implementací programu pro syntézu obrazu pomocí sledování parsků. Cílem je ověření vlastností optimalizační metody dělení prostoru pomocí KD stromu. Práce porovnává metody prostorového mediánu, ...
 • Rychlá implementace geometrických algoritmů 

  Krba, Martin
  Jedním z nejčastěji využívaných výpočtů v počítačové grafice je určení kolize mezi paprskem reprezentujícím šíření světla a trojúhelníkem na povrchu objektu v 3D prostoru. A právě jeho časté využití je motivací pro nalezení ...
 • Online nabídkový systém 

  Moltaš, Jaroslav
  Cílem této práce je vytvořit webový informační systém, který umožní firemní evidenci produktů, služeb, zákazníku. Systém umožní přihlášení obchodního zástupce, vytvoření nabídky pro zákazníka, následně umožní evidenci ...
 • Logická hra Kakuro 

  Hodáň, Ján
  Tato práce stručně popisuje historii logiky a logických her. Podrobně vysvětluje pravidla a způsoby řešení hry kakuro. Do hloubky bude rozebrána problematika a způsoby implementace této hry. V posledních kapitolách bude ...
 • Sledování vojenských cílů ve videosignálu 

  Hamada, Ondřej
  Práce shrnuje a popisuje nejrozšířenější metody pro detekci cílů ve videosignálu. Speciálně se zaměřuje na využítí kernel-based metody s použitím mean-shift algoritmu a metody pro porovnávání vzorů. Obě tyto metody jsou ...
 • Analýza a vizualizace NC kódu 

  Konečný, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou vizualizace NC obrábění a analýzou NC kódu. V práci jsou uvedena implementační řešení jednotlivých obráběcích technik a nástrojů. Je zde popsán způsob vizualizace samotného obráběcího ...
 • Libovolná bitová šířka datového typu integer v platformě LLVM 

  Veškrna, Martin
  Tato práce se zabývá úpravou kompilační platformy LLVM/Clang tak, aby podporovala libovolnou bitovou šířku u datového typu integer
 • Multiplatformní aplikace pro verifikaci mluvčího 

  Görig, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním mluvčího bez znalosti textu sdělení. Zmiňuje dnes používané způsoby extrakce příznaků a jejich vyhodnocení pomocí směsice Gaussových hustotních funkcí. Praktickým výstupem práce je ...
 • 3D browser fotografií 

  Horváth, Zsolt
  Dnešní prohlížeče fotek již nejsou jen obyčejnými prohlížeči. Pravidelně se objevují inovace jako například sdílení fotek na internetu, sociálních sítích nebo jejich zobrazení v 3D. Naším cílem bylo vyzkoušet nové, ještě ...
 • Inovativní uživatelské rozhraní pro smartphone 

  Utěkal, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o inovativním uživatelském rozhraní pro operační systém Symbian S60 páté generace. Popisuje proces vývoje novátorského ovládání mobilního telefonu. Začíná nastíněním problematiky a pokračuje ...
 • Webový portál pro zobrazení dat z GPS 

  Hodaň, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření pokročilého webového portálu pro správu, porovnávání a statistickou analýzu GPS tras uložených v datovém formátu GPX. Portál je zaměřen na inovaci současných řešení, kterou ukazuje ...
 • GSM modul pro FITkit 

  Holinka, Milan
  Výuková platforma FITkit disponuje velkým množstvím komunikačních možností. Rozhraní, která nejsou implementována na hlavní desce kitu, pravidelně přibývají ve formě externích modulů nebo řadičů pracujících v programovatelném ...

Zobrazit další