Poslední příspěvky

 • Algoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu 

  Skačan, Martin
  Tato práce se zabývá algoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu (longest prefix match - LPM), což je klíčová operace při klasifikaci paketů a směrování v počítačových IP sítích. Je uvedena potřebná teorie a rozbor ...
 • Tutoriál práce s OpenCV 

  Běhal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a popisem základní činnosti doposud nezdokumentovaných metod v knihovně OpenCV. Konkrétně jsou zde popsány algoritmy FAST corner detector, Maximally stable extremal regions, ...
 • Vizualizace hyperlinek 

  Skopal, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením náhledu hypertextového odkazu, za pomocí využití renderovacích jader. K řešení tohoto problému využívá renderovací jádra Trident a Webkit. Taktéž vysvětluje jednotlivé technologie, ...
 • Webový portál pro podporu samo učení 

  Lukáš, Radek
  Bakalářská práce na téma Webový portál pro podporu samo učení se zabývá problematikou samo učení jak z hlediska teoretického, tak i praktického. Vysvětluje principy lidského učení a jeho efektivnějšího využívání za účelem ...
 • Algoritmy pro vyhledání nejdelšího shodného prefixu 

  Suchodol, Jaroslav
  Práce se zabývá směrováním v IP sítích, konkrétněji otázkou zjištění nejdelšího shodného prefixu. Problematiku vyhledání nejdelšího shodného prefixu řeší mnoho sofistikovaných algoritmů. Hlavním úkolem této práce je zaměření ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Brnický, Vojtěch
  Tato práce se zabývá tvorbou CAD systému pro 2D kreslení. Obsahuje seznámení s obecnou problematikou a charakteristikou dnešních CAD systémů. V práci jsou analyzovány požadavky na systém, jsou popsány návrh a následná ...
 • Identifikace osob pro kamerový systém 

  Hopjan, Tomáš
  Práce se zabývá sledováním osob kamerovým systémem a jejich identifikací. Jsou popsány metody detekce pohybu a identifikace jednotlivých osob. Hlavním tématem je sledování pohybu osob pomocí více kamer. Identifikace osob ...
 • Počítačová hra se zaměřením na multiplayer 

  Kubík, Tomáš
  Tato práce se zabývá tvorbou jednoduché trojrozměrné počítačové hry, která umožňuje propojení hned několika hráčů najednou prostřednictvím sítě internet (LAN). V této práci je použit a popsán Microsoft XNA Framework. ...
 • Stavové zpracování TCP/IP toků 

  Olbert, Jakub
  Rychlý vývoj počítačových sítí s sebou přináší potřebu tyto sítě zabezpečit proti stále pokročilejším útokům. Bezpečnostní systémy vyžadují pro svoji činnost pokročilou analýzu síťového provozu, která je prováděna na základě ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Marek, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou tvorby grafického dema. Jsou v ní ukázány některé metody, pomocí kterých je možno vměstnat velké modely, hudbu a další potřebné věci do progamu o maximální velikosti 64kB. Snaží se také ...
 • Evaluace biometrického systému - technologie duhovky oka 

  Mlčoch, Luboš
  Tato práce stručně popisuje základní pojmy z oblasti biometrie, historii biometrie, biometrický systém a jeho vlastnosti. Dále pojednává o základních principech technologie rozpoznávání podle duhovky oka. Také jsou popsány ...
 • Extrakce metadat z vědeckých článků 

  Lokaj, Tomáš
  Tato práce se zabývá extrakcí metadat z vědeckých článků. Je zde obecně popsán problém extrakce informací se zaměřením na zpracování textových dokumentů. Dále je představen autorem vytvořený program clanky2meta.py určený ...
 • Retrospektivní arkádová hra 

  Trčka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem počítačové hry inspirované historickým Arkanoidem. První část práce se zaobírá historii počítačových her a počítačové grafiky. Dále navazuje popis grafických knihoven, jakými jsou ...
 • Inteligentní RSS čtečka 

  Žouželka, Martin
  Práce je zaměřená především na problematiku týkající se technologií pro publikaci a odběr webového obsahu jako jsou například RSS nebo Atom. Hlavním cílem bylo vytvoření aplikace využívající těchto služeb, tedy programu s ...
 • Hledání klíčů zabezpečených bezdrátových sítí pomocí GPU 

  Tyrala, Radek
  Tato práce se zabývá bezpečností v bezdrátových sítích se zaměřením na sítě typu Wi-Fi. Jsou zde charakterizovány používané bezpečnostní standardy a diskutována jejich slabá místa. Podrobněji se soustředí na bezpečnostní ...
 • Sledování pohyblivého objektu ve videu na CUDA 

  Schery, Miroslav
  Táto bakalářská práce se zabývá implementací algoritmu částicového filtru do technologie CUDA za účelem akcelerace jeho výpočtu. Věnuje se popisu metod sledování objektů ve videu a speciálně se zaměřuje na částicový filtr. ...
 • FITkit jako přijímač/vysílač dálkového ovládání 

  Růžek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá komunikačními protokoly použitými v infračervených dálkových ovladačích spotřební elektroniky. Popisuje v současnosti nejpoužívanější protokoly RC5, NEC a SIRC, jejich vlastnosti a způsoby ...
 • Pro lidi srozumitelný jazyk temporální logiky 

  Žilka, Lukáš
  Tato práce se zabývá automatickým překladem z přirozeného jazyka do temporální logiky. Existující výzkum na toto téma je shrnut a práce je na něm založena. Pro specifikaci temporálních vlastností, je vytvořen kontrolovaný ...
 • Knihovna pro modulární rozšiřování skriptovacího stroje JScript 

  Dziadzio, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá skriptovací technologií ActiveX Scripting. Popisuje možnosti hostování skriptovacího stroje jazyka JScript a komponenty Webový prohlížeč za účelem poskytnutí jednoduchého nástroje pro rozšiřování ...
 • Zabezpečovací systém pro domácnost s využitím GSM komunikace 

  Křesal, Tomáš
  Tato práce je věnovaná problematice zabezpečení domácností. Diskutuje současné metody ochrany, jejich typické vlastnosti a nedostatky. Na základě získaných informací z úvodních kapitol je navržen a zkonstruován zabezpečovací ...

Zobrazit další