Poslední příspěvky

 • Nástroj pro online analýzu vybraných dat z webových stránek 

  Zapletal, Vladimír
  Tato práce pojednává o webové aplikaci, která je určená pro extrahování dat z HTML tabulek, nacházejících se na webových stránkách. Dále v tomto dokumentu bude popsáno, jak tato aplikace umožňuje jednoduché přihlašovaní ...
 • Paralelní lexikální analyzátor 

  Ježek, Lukáš
  Tato práce se zabývá generováním lexikálního analyzátoru, který analyzuje soubor paralelně, tj. několika vlákny. Analyzátor je vygenerován na základě regulárního jazyka a reprezentován konečným automatem s potřebnými ...
 • Rámec pro internacionalizaci systémů ve skriptovacích jazycích 

  Tilp, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou internacionalizace systémů se zaměřením na systémy ve skriptovacích jazycích. Výsledná aplikace implementuje vlastní překladový systém a usnadňuje programátorovi a překladateli ...
 • Export kontaktů z Facebooku 

  Škrabánek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá převážně problematikou komunitních webů, obzvláště pak webu Facebook, a programu Microsoft Outlook. Navržená aplikace slouží k exportu kontaktních informací přátel na komunitním webu Facebook. ...
 • Poradce při nákupech 

  Kocourek, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou nalezení nejkratší cesty v obchodu pro zvolený nákup. Jsou zde popsány technologie pro tvorbu www stránek. Pro procházení stavového prostoru jsou uvedeny algoritmy k nalezení nejkratší ...
 • Dynamické přidělování paměti v TinyOS 

  Križanský, Ján
  Táto práce porovnáva po stránce teoretické i praktické různé způsoby dynamického přidělování paměti v operačním systému TinyOS určeném pro jednoduchá programovatelná zařízení. U jednotlivých způsobů byly sledovány různé ...
 • Bezpečnost webových služeb z pohledu poskytovatele služby 

  Liška, Stanislav
  Tato práce si dává za úkol poskytnou čtenářům pohled na možnosti zabezpečení webových služeb a jejich autentizaci. Druhá kapitola obecně vysvětluje webové služby a třetí kapitola bezpečností protokoly spolu s autentizací. ...
 • Detekce obličejů v obraze, nezávisle na natočení 

  Bureš, Václav
  Práce se věnuje problematice detekce typově stejných objektů (konkrétně obličejů) v obraze. Následuje rozšíření popsaných metod o detekci objektů v různých natočeních. Naleznete zde stručný přehled využitelných metod, jako ...
 • S počítačem bez myši a klávesnice 

  Jaroň, Lukáš
  V této bakalářské práci jsou popsány návrhy způsobů, jakými lze ovládat počítač bez myši a klávesnice, pouhým pohybem ruky, a uživatelských rozhraní. Dále je zde popsána teorie nástrojů použitých k vytvoření experimentálních ...
 • Popis a detekce textur v obraze 

  Zachar, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami klasifikace textur a implementuje jednoduchý klasifikátor textur, umožňující generování dynamické banky filtrů dle aktuální sady textur. Pro získání příznaků jsou zvoleny Gáborovy ...
 • Rozšiřující modul s komunikačním rozhraním IR 

  Bednář, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem bezdrátového rozširujícího modulu pro platformu FITkit založeného na infracerveném prenosu. Reší jak návrh samotného modulu, tak vytvorení komponent pro obvod FPGA a rídícího softwaru pro MCU. ...
 • Rozpoznávání rukou psaného textu 

  Zouhar, David
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním znaků psaných rukou v reálném čase. Popisuje způsoby získávání informací pro rozpoznávání textu, metody používané při klasifi kaci a aplikaci vytvořenou pro získání textu z ...
 • Čtečka obličejů 

  Bučko, Peter
  Tato práce se zabývá strojovým rozpoznáváním tváří. Budou zde popsány metody Principal Components Analysis (PCA), Linear Discriminant Analysis (LDA) a Elastic Bunch Graph Matching (EBGM). Cílem této práce je vytvořit ...
 • Rezervace autobusových jízdenek z mobilního telefonu 

  Beneš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá programováním pro mobilní platformu Android. Popisuje základní techniky programování pro tuto platformu. V rámci této práce byla vytvořena aplikace pro jednodušší rezervování autobusových ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Sykala, Filip
  Bakalářská práce se zabývá technikou vytvoření malého spustitelného programu s omezenou velikosti na 64kB. Popisuje možné použití knihovny OpenGL pro takovéto účely. Konkrétněji se zabývá jednou implementací programu ...
 • Systém pro automatické testování vývojových nástrojů 

  Aschenbrenner, Vojtěch
  Projekt Lissom se zabývá vývojem prostředí pro návrh aplikačně specifických procesorů či SoC (System on Chip). Vyvíjí nástroje typu assembler, disassembler, simulátor, překladač jazyka C apod. Celé prostředí je třeba ...
 • Systém pro správu herních serverů 

  Faika, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje způsoby konfigurace a správy nejpoužívanějších herních serverů, dále pak návrh a implementaci systému ve formě klient - server aplikace určený k jejich spouštění, konfiguraci a ovládání. ...
 • Synchronizace dokumentů uložených na 3 a více počítačích 

  Nykrýn, Lukáš
  Práce pojednává o návrhu a implementaci aplikace pro sdílení souborů mezi více počítači za pomoci externího disku. Aplikaci je možné provozovat jak na systému GNU/Linux, tak na systému MS Windows. V prostředí systému Windows ...
 • iPhone jako univerzální vstupní zařízení PC 

  Mataj, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace, která umožní využívat mobilní zařízení iPhone jako bezdrátové univerzální vstupní zařízení počítače. Pomocí této aplikace tak můžeme simulovat klávesnici, numerickou ...
 • Javascriptové knihovny a jejich využití při tvorbě interaktivních webových aplikací 

  Wagner, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá javascriptovými knihovnami a jejich využitím při tvorbě interaktivních webových aplikací. Popisuje rovněž technologie potřebné při tvorbě interaktivní webové aplikace. Pomocí javascriptových ...

Zobrazit další