Poslední příspěvky

 • Grafické intro 64kB s použitím sledování paprsku 

  Butko, Michal
  Tato práce pojednává o grafických intrech s omezenou velikostí a o technikách založených na principu sledování paprsku. Slouží jako teoretický úvod do problematiky, ze kterého následně přechází ke popisu návrhu a implementace ...
 • Rozšířená realita pro iPhone 

  Bednář, David
  Bakalářská práce byla vypracována na studijním pobytu na "Technische Universität Graz" v Rakousku, a byla zpracována v angličtině. Tato práce se zabývá rozšířenou realitou pro mobilní zařízení, především pak pro Apple ...
 • Detekce pohyblivého objektu ve videu 

  Buchtela, Radim
  Práce se věnuje oblasti detekce pohyblivých objektů ve video sekvenci. V práci jsou detailně popsány detekční metody založené na principu odečítání pozadí (Background subtraction). Jsou zde představeny strategie modelování ...
 • UDP a TCP komunikace na FITkitu 

  Musil, Martin
  Cílem bakalářské práce bylo rozšířit výukovou platformu FITkit o možnost komunikace prostřednictvím protokolů TCP a UDP. Komunikaci zajišťuje Ethernetový modul ENC28J60 od firmy Microchip. Komunikační protokoly zpřístupňuje ...
 • Tvorba hudby počítačem 

  Chmelka, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou hudby počítačem.  Systém využívá k tvorbě hudby umělé neuronové sítě, které se zákonitostem zvoleného hudebního žánru učí z nahrávek ve formátu MIDI. Kromě melodie klade velký důraz ...
 • Blokování P2P sítí 

  Švajda, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá filtrováním P2P sítí určených k výměně dat. Popisuje vrstvy ISO/OSI modelu, na kterých je možné tyto sítě blokovat. Popisuje nástroje detekující P2P sítě na základě datové části paketu ...
 • GSM modul pro FITkit 

  Holinka, Milan
  Výuková platforma FITkit disponuje velkým množstvím komunikačních možností. Rozhraní, která nejsou implementována na hlavní desce kitu, pravidelně přibývají ve formě externích modulů nebo řadičů pracujících v programovatelném ...
 • Rozšíření implementace FTP v knihovně libcurl 

  Raiskup, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením implementace protokolu FTP v multiprotokolové knihovně libcurl. Toto rozšíření se týká možnosti stahování sady souborů z FTP, které jsou dány vzorkem obsahujícím zástupné znaky ...
 • Zobrazování referencí .NET knihoven 

  Prajs, Karel
  Bakalářská práce řeší analýzu a grafické zobrazování referencí knihoven v .NET projektech. První část dokumentu je věnována rozboru teoretických možností s důrazem na použití reflexe pro analýzu referencí a model magnetických ...
 • Detekce ohně a kouře ve videosekvenci 

  Tomek, Peter
  Cílem práce je analýza vstupní videosekvence a následné nalezení oblastí, které obsahujících oheň nebo kouř. Daný problém je rozdělen na dvě podúlohy-detekci ohně a detekci kouře. Základem a prvním krokem analýzy je detekce ...
 • Ovládání robotického autíčka pomocí FITkitu a kamery 

  Čech, Martin
  Cílem práce je navrhnout a vytvořit program, umožňující autonomní řízení robotického autíčka Ackermanova typu pomocí kamery, pravděpodobnostních plánovacích algoritmů a FITkitu. V práci jsou rozebrány teoretické principy ...
 • Aplikace pro návrh a vizualizaci lezeckých stěn 

  Náplava, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem a realizací programu pro modelování umělých lezeckých stěn. Aplikace, psaná v programovacím jazyku Python, je nadstavbou profesionálního grafického programu Blender. Umožňuje uživateli vytvořit model ...
 • Hledání zranitelností typu SQL injection v Kentico CMS 

  Pintér, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro vyhledávání zranitelností typu SQL injection v systému Kentico CMS. Program je založen na statické analýze zdrojového kódu. Vyhledává místa, kde probíhá ...
 • Portálové řešení pro malou firmu 

  Verbó, Ondrej
  Cílem práce je prozkoumat a zanalyzovat možnosti portálových aplikací, výhody a nevýhody spojené s riziky nasazení pro malou společnost. Práce se zabývá různými hledisky, které provázejí rozhodování o použití portálové ...
 • Systém pro vzdálenou správu aktualizací 

  Kadlubiec, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a implementaci systému pro správu aktualizací. Tento systém by měl nabídnout způsob, jakým mohou vydavatelé softwaru aktualizovat své produkty. Systém byl implementován v jazyce ...
 • Systém pro správu herních serverů 

  Faika, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje způsoby konfigurace a správy nejpoužívanějších herních serverů, dále pak návrh a implementaci systému ve formě klient - server aplikace určený k jejich spouštění, konfiguraci a ovládání. ...
 • Generátor vizitek 

  Šerý, Radek
  Vizitky dnes patří k běžné denní komunikaci jako snadný nástroj pro výměnu základních informací. Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace, která bude každému umožňovat vytvořit si vizitku odpovídající patřičným ...
 • Software pro uživatelské zpracování GPS údajů 

  Kohoutek, Pavel
  Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro zpracování údajů o prošlých trasách ve formátu GPX. Aplikace zobrazuje trasu na mapových podkladech, umožňuje její editaci, pojmenování trasových bodů a přiřazení fotografií. ...
 • Agentní systém pro vyhledávání na realitních serverech 

  Šimara, Michal
  Cílem této bakalářské práce je návrhnout a implementovat agentní systém pro vyhledávání na realitních serverech. Agentní systémy jsou v dnešní době jedním z populárních témat v oblasti umělé inteligence a nabízí velkou ...
 • Jednoduché sdílení pomocí SMB protokolu ve správci Nautilus 

  Lipovský, Jan
  Bakalářská práce řeší návrh a implementaci doplňku souborového správce Nautilus společně s grafickým uživatelským rozhraním v prostředí GNOME využívající knihovny GTK+ a démonem, který zajišťuje obsluhu příchozích požadavků. ...

Zobrazit další