Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh distribuovaného souborového systému 

    Ďulík, Jan
    Hlavním záměrem této práce je navrhnout a implementovat distribuovaný souborový systém pro ukládání dat na projektu, v němž jsou zapojeny geograficky oddělené pracovní skupiny. Velká pozornost je věnována analýze situací, ...