Now showing items 1-1 of 1

  • Informační systém projekční kanceláře 

    Bačík, Zdenko
    Cieľom mojej práce je zhotoviť informačný systém v prostredí internetu, kde bude užívateľom umožnené spravovať projekty. Pomocou získaných teoretických a praktických znalosti som pre túto oblasť navrhol jednoduchý informačný ...