Now showing items 1-1 of 1

  • GUI pro konfiguraci FTP serveru 

    Barabas, Maroš
    Obsahom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia grafického konfiguračného nástroja pre ftp server vsftpd, distribuovaný do operačných systémov Red Hat Linux. Dôraz je kladený na jednoduchosť prístupu užívateľov ...