Now showing items 1-4 of 4

 • Dynamická webová navigace 

  Výtvar, Jaromír
  Cílem této práce je obohatit prostředky programátorů webových prezentací v oblasti doplňkových dynamických navigacích. Jedná se o drobečkovou dynamickou navigaci a navigaci pomocí oblíbených stránek vycházející z navrženého ...
 • IMAP proxy pro POP3 poštu 

  Kružliak, Miroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá sťahovaním elektronickej pošty z POP3 serverov a jej následnou organizáciou na jediný účet IMAP servera. Taktiež študuje možnosti nastavenia a konfigurácie IMAP serverov v prostredí operačného ...
 • Informační systém sportovního klubu 

  Pavelka, Jan
  Práce zahrnuje seznámení se s technologiemi pro vývoj webových aplikací a informačních systémů, popis problematiky vývoje, analýzu a specifikaci požadavků a popis implementace informačního systému nohejbalového klubu. ...
 • Techniky indexování webových stránek 

  Tužil, Jiří
  Tato práce se zabývá způsoby vyhledávání informací v síti Internet. Popisuje strukturu prezentovaných dat a způsoby jejich převodu na informace, které je možné využít v procesu vyhledávání. Uvádí přístupy fulltextových ...