Now showing items 1-1 of 1

  • Ovládání počítače pohledem 

    Caha, Miloš
    Bakalářská práce se zabývá metodami detekce směru pohledu a jejich následným využitím pro ovládání počítače. Shrnuje a popisuje nejpoužívanější metody pro jednotlivé fáze zmíněné detekce, zejména použití detektoru obličeje ...