Now showing items 1-6 of 6

 • Interaktivní vizualizace XML 

  Kubíček, Daniel
  Práce se zabývá problémem zobrazování XML. V první části je ve stručnosti popsán jazyk XML a jeho základní charakterizace. Stručně shrnuty možnosti využití XML, jeho výhody, syntaxe XML a popsána logická struktura. Práce ...
 • Interaktivní vizualizace XML 

  Pospěch, Ladislav
      Cílem této bakalářské práce bylo řešení problémů s vizualizací obecných XML dokumentů a vytvoření aplikace schopné interaktivně zobrazit obsah jakéhokoli takového dokumentu. Tato práce staví na standardech vytvořených ...
 • Nativní XML Databáze 

  Piwko, Karel
  XML je de facto standardem pro výměnu informací na Internetu, mezi aplikacemi a podniky. Při jeho ukládání máme na výběr techniky umožnující použítí relačních databází a nebo nativní XML databáze, jejichž XML datový model ...
 • Programová podpora pro Fair Trade 

  Krivosudský, Juraj
  Práce vznikla jako programová podpora pro nevládní neziskovou společnost Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání. Klade si za cíl položit základy informačního systému, který bude schopný integrovat a usnadňovat ...
 • Semantický Web - tutorial a demonstrační příklady 

  Hanyáš, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací interaktivní prezentace obsahující tutoriál na téma "Sémantický web" a ním související komentované demonstrační příklady. Práce také obsahuje správu uživatelů a komentářů, testovací ...
 • Webový prezentační systém hudebního klubu 

  Jurák, Adam
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat webový prezentační systém dle požadavků hudebního klubu s ohledem na pravidla pro přístupný a použitelný web. Systém bude sloužit k prezentaci klubu na internetu a informování ...