Now showing items 1-1 of 1

  • Ochrana CD/DVD před kopírováním 

    Řehák, Lukáš
    Tato práce se zabývá ochranami proti kopírování CD a DVD, jejich popsáním a zařazením, testováním. Dále se zaměřuje na kvalitu těchto ochran, četnost použití, možnost vytvoření kopie a dalších vlastností těchto ochran. ...