Now showing items 1-1 of 1

  • Verifikace programů s ukazateli založená na detekci vzorů 

    Kubíček, Jan
    Tato práce navazuje na výsledky studií v oblasti verifikace nekonečně stavových systémů. Konkrétně se jedná o oblast abstraktního model checkingu. Seznámili jsme se s metodou založenou na abstrakci paměťové konfigurace  ...