Now showing items 1-1 of 1

  • Znázornění práce cyklických motorů 

    Fajkus, Jan
    Předmětem této bakalářské práce bylo seznámení se s různými cyklickými motory, pochopení jejich principu, popis jejich společných a rozdílných vlastností. Programová část projektu spočívala ve vytvoření vizualizace vybraných ...