Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce zubů na 3D počítačovém polygonálním modelu čelisti 

    Filip, Jan
    Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace nástroje pro detekci zubů na 3D počítačovém polygonálním modelu čelisti, který umožní uživateli získat tvary zubů na čelisti. Tento nástroj by měl pomoci ve stomatologii. ...