Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj na zpracování fotografovaného textu 

    Genčúr, Martin
    Tato práce poskytuje úvod do problematiky převodu fotografovaného textu do černobílé podoby. Rozebírá jednotlivé metody používané pro tuto úlohu. Následuje popis implementace aplikace, která provádí daný převod.  Testuje ...