Now showing items 1-1 of 1

  • Simulátor zásobníkového automatu 

    Graizely, Martin
    Vizualizácia často napomáha pochopeniu problému a umožňuje jeho rýchle osvojenie. Táto práca je zameraná na implementáciu simulátora zásobníkového automatu. Účelom tejto aplikácie je uľahčiť pochopenie tohto abstraktného ...