Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce narušení počítačové sítě 

    Hank, Andrej
    Stále rastúce rozšírenie a priepustnosť počitačových sietí prináša mnoho bezpečnostných hrozieb. Jedným z prostriedkov zabezpečenia sú systémy detekcie narušenia (IDS). Nízka priepustnosť softwérových IDS vyúsťuje vo vývoj ...