Now showing items 1-1 of 1

  • Vizuální simulátor obecných neuronových sítí 

    Herman, David
    Předmětem této bakalářské práce je navržení obecné knihovny pro práci s neuronovými sítěmi. Dále pak implementace vizuálního simulátoru, který bude vhodně graficky reprezentovat po jednotlivých krocích algoritmy učení ...