Now showing items 1-7 of 7

 • Časosběrné video 

  Kárníková, Pavlína
  Tato práce popisuje problematiku tvorby časosběrného videa, zpracování obrazu a teorii fotografování. Cílem je vytvořit program, který by uměl upravit fotografie a následně je zpracovat do podoby videa. Program je implementován ...
 • Generátory umělého šumu v obraze 

  Sigmund, Pavel
    V této práci implementuji knihovnu pro generovaní základních typů šumů,  kterou dále využívám pro generování procedurálních textur a výškové mapy. Zaměřil jsem se na metodu K. Perlina, hojně využívanou pro tvorbu textur ...
 • Grafické intro 64kB s použitím sledování paprsku 

  Luňák, Miroslav
  Tato práce se zabývá popisem tvorby grafického intra 64kB s použitím sledování paprsku. V dokumentu jsou popisovány problémy a principy související s danou tématikou práce. Dokument dále popisuje vlastní realizaci aplikace ...
 • Počítačová hra pro více hráčů 

  Kudr, Michal
  Cílem mojí práce je seznámení se základy tvorby počítačových her. V této práci je možné nalézt například základní informace o tvorbě herní scény, změnách stavu hry pomocí událostí z uživatelského vstupu a jednoduché řešení ...
 • Sledování paprsku v reálném čase 

  Jadavan, Rostislav
  Tato práce se zabývá problematikou zobrazování technikou sledování paprsku v reálném čase. Po úvodu, který obsahuje stručný základ této problematiky, následuje rozebrání technik pro urychlování výpočtu. Většina rozebíraných ...
 • Vizualizace a generování realistických modelů stromů 

  Pafčo, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa týka generovania realistických modelov stromov a ich následnej vizualizácie v reálnom čase. Navrhnutá metóda generovania ponúka široké spektrum nastaviteľných parametrov, vďaka čomu umožňuje vytvárať ...
 • Zadávání a plnění úkolů v 3D prostoru pro více uživatelů 

  Kudlač, Boris
  Cílem této práce bylo vytvoření systému pro zadávaní a plnení úkolů v 3D prostoru pro více uživatelů, konkrétne pro projekt TankGame. Tento projekt je simulací boje tanků a práce do nej přidává možnost zadávat a detekovat ...