Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt na vybudování nové počítačové laboratoře 

    Hošták, Martin
    Táto bakalárska práca sa zaoberá plánovaním zriadenia nového počítačového laboratória s pomocou metodík projektového riadenia. Hlavná pozornosť patrí využitiu aplikácie Microsoft Project 2003. Ako návod na riešenie takéhoto ...