Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce poznávací značky v obraze 

    Homola, Miloš
    Tento projekt se zabývá automatickou detekcí značky vozidla založené na hledání úseček ve vstupním obraze. V úvodu je popsán hlavní problém současných metod a stanovat cíl práce. Následuje popis několika základních metod, ...