Now showing items 1-1 of 1

  • Grafické intro 64kB s použitím sledování paprsku 

    Luňák, Miroslav
    Tato práce se zabývá popisem tvorby grafického intra 64kB s použitím sledování paprsku. V dokumentu jsou popisovány problémy a principy související s danou tématikou práce. Dokument dále popisuje vlastní realizaci aplikace ...