Now showing items 1-1 of 1

  • Webový plánovací systém 

    Mátl, Tomáš
    Tato práce se zabývá tvorbou informačního systému webového plánování. Jsou zde popsány jednotlivé fáze vývoje tohoto systému, od počáteční specifikace požadavků a analýzy požadavků na takovýto systém až po návrh systému, ...