Now showing items 1-2 of 2

  • Adaptivní vzorkování paketů implementované v sondě FlowMon 

    Kaštovský, Petr
    V rámci projektu Liberouter je vyvíjena sonda FlowMon určená pro pasivní monitorování sítí. Sonda na rozdíl od programových řešení poskytuje vysokou stabilitu a přesnost výsledků i pod nadměrnou zátěží či útokem. Pro ...
  • Stavové zpracování TCP/IP toků 

    Košek, Martin
    Bezpečnostní síťová zařízení se stávají nezbytnou součástí mnoha univerzitních nebo komerčních sítí. Pro dosažení potřebné úrovně bezpečnosti však zmíněná zařízení pro svoji činnost vyžadují technologie komplexní analýzy ...