Now showing items 1-2 of 2

  • Informační systém pro malou obec 

    Mička, Dušan
    Tato práce se zabývá problematikou tvorby informačního systému pro obec Velká nad Veličkou. Systém bude umožňovat uživatelům kompletní tvorbu a správu obecních internetových stránek bez jakýchkoliv znalostí programování, ...
  • Škálovatelný internetový obchod 

    Čtvrtlík, Miroslav
    Práce se zabývá problematikou elektronického obchodu, která spadá do oblasti elektronického podnikání. Cílem je vytvořit systém, který umožní generování a paralelní provoz více internetových obchodů pomocí webového rozhraní ...