Now showing items 1-1 of 1

  • WiFi síť 802.11b a její simulace 

    Martiš, Viktor
    Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou bezdrôtových sietí a ich simuláciou. Na začiatku je zahrnutý krátky úvod do bezdrôtových sietí a procesu simulovania. Práca je zameraná na jeden typ bezdrôtových sietí a to ...